Ekran Al?nt?s?

Hakkımızda

Ketenci Bağımsız Denetim A.Ş.  geçmişinin deneyimi ile sanayi, ticaret, hizmet ve finans sektöründeki işletmelere bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Firmamızın benimsediği genel yaklaşım, müşterilerimizi bir iş ortağı olarak görmek, deneyim, uzmanlık ve kaynaklarımızı kullanarak her iki tarafın da yarar sağlayacağı uzun süreli bir ilişki kurmaktır. İşbirliğimizin sizin için gerçek bir katma değer yaratacağına inanıyoruz. Dünya pazarında ve Türkiye’de verdiğimiz hizmetlerle edindiğimiz yerel ve uluslararası tecrübe ve profesyonel hizmet anlayışı ile sizlerle birlikte çalışmaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Ortaklarımız

Lokman Ketenci, Ortak

lketenci@ketencidenetim.com

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1977 – 1985 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1985 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na geçiş yapmış ve bu kurulda da 1995 yılına kadar Grup yapısının güçlendirilmesi, Türkiye SPK Mevzuatının oluşturulması gibi konularda aktif olarak yöneticilik yapmıştır. 1994 yılına kadar SPK bünyesinde İstanbul Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.
 • 2017 yılından bu yana Ketenci Denetimde Sorumlu Ortak Baş Denetçi görevini yürütmektedir.
 • Altı ay süresince İngiltere’de altı ay süresince de İsviçre’de olmak üzere bazı eğitim ve çalıştaylara katılmıştır.
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Bağımsız Denetim Standartları, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu, tam tasdik, vergi ve muhasebe danışmanlığı alanlarında uzmanlık sahibi olup şirket birleşmeleri ve satın almalar, çifte vergilendirmeyi önlemeye ilişkin anlaşmalar gibi konularda da deneyim sahibidir.
 • Yeminli Mali Müşavir (“YMM”) unvanı ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. YMM Odası üyesidir.

Cenk Divitoğlu, Ortak

cdivitoglui@ketencidenetim.com

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1985-1992 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda çalışmıştır. 1992-1993 yılları arasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 1993 yılında özel sektöre geçmiş olup, 2010 yılına kadar finans sektöründe Ulusalbank ve Kentbank ile iştiraklerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
 • 2010 yılında profesyonel hayatı bırakarak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamış olup halen, 2017 yılından itibaren Ketenci Denetim’de ortak olarak görev yapmaktadır.
 • Başta vergi kanunları olmak üzere, bankacılık ve diğer finansal mevzuat ile finansal, kurumsal ve yönetim danışmanlığı konusunda uzmanlık sahibi olup şirket reorganizasyonları ve finansal çözümler ile kriz yönetimi konusunda tecrübe sahibidir.

Sinan Şahin, Ortak

ssahin@ketencidenetim.com

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1980 – 1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1990-1997 yılları arası Ulus ( M.Yılmaz) Menkul Değerler A.Ş'de genel müdürlük yapmıştır. 1997-2009 yılları arası RSM TR A.Ş'de ortak olarak çalışmıştır. 2009-2012 yılları arası Yıldız Holding ( Ülker ) denetim grup başkanlığı yapmıştır. 2012-2017 senesinde RSM Turkey bünyesinde ortak olarak çalışmıştır.
 • 2017 yılından itibaren Ketenci Denetim ’de ortak olarak görev yapmaktadır.
 • 1987 yılında Maliye bakanlığı tarafından İngiliz gelir vergisi sistemi üzerine incelemelerde bulunmak üzere 1 yıl boyunca Londra’ya gönderilmiştir.
 • Yeminli Mali Müşavir (“YMM”) unvanı ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. YMM Odası üyesidir.

Sami Kazıcı, Ortak

skazic@ketencidenetim.com

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1977 – 1991 seneleri arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Baş Hesap Uzmanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Hesap Uzmanları Kurulu’nda çalışırken 2 yıl süre ile ABD’de bulunan University of Vanderbilt’te ekonomi yüksek lisansını tamamlamıştır. 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) kuruluşunda olarak çalışmıştır. 1991- 1995 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevini yürüten Sami Kazıcı bu görevden ayrılarak 1996-2017 tarihleri arasında RSM Turkey bünyesinde Yeminli Mali Müşavirlik görevini icra etmiştir.
 • 2017 yılından itibaren Ketenci Denetim ’de ortak olarak görev yapmaktadır.
 • Bir yıl süreyle İngiltere’de ve Avrupa’da yürürlükte olan mevzuatları yerinde incelemiş ve benzer düzenlemelerinin Türkiye’ye uyarlanmasında görev almıştır. 1987 – 1988 yılları arasında A.Ü Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, 1997’de TOBB’da Vergi Reformu Özel İhtisas Komisyonu, 2000-2004 yılları arasında Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu KOBİ Komitesi, 2000 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu 2005-2010 yılları arasında Vergi Konseyi Vergi Usul Çalışma Komisyonu, üyeliklerinde görev almıştır.
 • 2006 – 2010 yılları arasında TOBB Fuarcılık, Organizasyon, Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında Türkiye Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.
 • 1992 – 1994 Yılları arasında Gazi Üniversitesi Maliye Yüksek Okulunda Öğretim Üyeliği görevini ifa eden Sami Kazıcı’nın muhtelif dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri mevcuttur.
 • 1999 – 2004 yılları arasında TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Sami Kazıcı 2006 – 2014 yılları arasında Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ve YMM Oda Başkanları Kurulu Sekreterliği Görevlerini üstlenmiştir.
 • Yeminli Mali Müşavir (“YMM”) unvanı ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. YMM Odası üyesidir.
 • Engin Bilze , Ortak
 • ebilze@ketencidenetim.com

  • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. 2004’de RSM Turkey’e katılıp 5 yıl denetim departmanında çalıştı. 2009 yılında RSM’ deki pozisyonundan ayrılıp Yapı Teknik Grup şirketlerinde İç denetim ve bütçe yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 3 yıl bu pozisyonda çalıştıktan sonra 2012 yılında RSM Turkey’e dönüp yönetici pozisyonunda başladı.
  • 2017 yılından itibaren Ketenci Denetim ’de ortak olarak görev yapmaktadır.
  • Üretim, finans hizmetleri, enerji, inşaat projeleri konusunda uzmanlaşmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında geniş bir uzmanlığa sahiptir. Denetim ve diğer güvence hizmetleri ile muhasebe sistemleri geçiş projeleri de uzmanlık alanına dahildir. Ayrıca, UFRS ile ilgili çeşitli müşteri eğitim programlarının hazırlanmasında ve dağıtımında da yer almaktadır.
  • İç kontrol sistemleri kurup yönetmiştir; kalite yönetim sistemleri (ISO) üzerinde teknik bilgiye sahiptir.
  • Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir(“SMMM”) ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. SMM Odası üyesidir.

  Onur Elele , Ortak

  oelele@ketencidenetim.com

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na katılmıştır. 9 yıl Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında devlet görevinden ayrılmıştır. 2008-2009 yılları arasında Vergi Konseyi’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev almıştır. 2010-2015 yılları arasında Ernst & Young Türkiye Vergi Bölümü’nde Kıdemli Müdür olarak çalışmıştır. 2015 yılında RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye (“RSM Türkiye”) Ortak olarak katılmıştır.
  • 2017 yılından itibaren Ketenci Denetim ’de ortak olarak görev yapmaktadır.
  • Vergi incelemesi, denetim, danışmanlık, vergi planlama ve yeniden yapılandırma projelerinde uzmandır.
  • Yeminli Mali Müşavir (“YMM”) unvanına sahiptir. İstanbul YMM Odası üyesidir.
  • Vergi, kıymetli evrak hukuku ve ekonomi alanlarında Vergi Dünyası, Yaklaşım, Active, Ekonomist ve Digitalage dergilerinde yayınlanmış 200’ü aşkın makalesi bulunmaktadır.
  • Yayımlanan Kitapları:
  • “Lapsus Calami” (2014)
  • “Küresel Kriz ve Türkiye” (2009)
  • “Uluslararası Ticarette Damping ve Antidamping” (2008)

  Utku Şimşek , Ortak

  usimsek@ketencidenetim.com

  • Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra PriceWaterhouseCoopers (“PwC”) Bağımsız Denetim Departmanına katılmıştır. Sekiz yıl süresince aynı şikette çalışmıştır ve 2014 senesinde Bağımsız Denetim Müdürlüğü görevinden ayrılmıştır. 2014 senesinde Ernst&Young (“EY”) Londra ofisine Finansal Muhasebe Danışmanlık hizmetlerine Müdür olarak katılarak 2015 senesine kadar EY Londra bünyesinde çalışmıştır. Ayrıca, Mercedes-Benz Daimler AG Türkiye’de yaklaşık bir yıl süreyle Bayi Ağı Yönetim Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye (“RSM Türkiye”) Direktör olarak katılmıştır.
  • 2018 yılından itibaren Ketenci Denetim ’de ortak olarak görev yapmaktadır.
  • Basılı ve görsel medya, enerji, perakende ve tüketim malları sektörleri, holding ve konsolidasyon konularında geniş tecrübeye sahip olmakla birlikte aynı zamanda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Bağımsız Denetim Standartları, İngiltere Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“UK GAAP”), Türk Ticaret Kanunu alanlarında uzmanlık sahibidir. Aynı zamanda şirket birleşmeleri, satınalmalar ve kısmi bölünme konularda da geniş tecrübesi bulunmaktadır.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (“SMMM”) unvanına sahiptir. SMMM Odası üyesidir
 • [Anasayfa] [Hakkımızda]